Chào Anh Em!

Do trung tâm dữ liệu bảo trì ảnh hưởng tới website vì thế BQT lùi lại lịch gộp server sang 12h00 ngày 17/10/2019

Anh Em thu xếp thời gian 12h ngày 17/10/2019 bắt đầu gộp server nhé.

BQT MU VIỆT VN


THÔNG BÁO