Chào Anh Em !
Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay MU VIỆT VN đã vắng dần , vì thế BQT sẽ gộp sang MU TRỐNG ĐỒNG cho thêm phần đông vui.
BQT quyết định sát nhập
MU VIỆT VN sang MUTRONGDONG.VN Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang MU TRỐNG ĐỒNG tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ
MU VIỆT VN sang MU TRỐNG ĐỒNG.


Thời gian chuyển Server : 12h 16/10/2019 - 24h 18/10/2019

Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.


BQT MU VIỆT VN

THÔNG BÁO