Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Lorencia trong vòng 20 phút.
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.

Thời Gian:

  • Từ 11h00 tới 11h20 Ngày 5/10

Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MUVIETVN
XIN THÔNG BÁO!