Để chuẩn bị cho việc gộp sv về bên mu trống đồng .
và cũng rút kinh nghiệm từ sv này. đồ socket mới ép được dòng vàng sẽ rất khó để PK nhau chết vì thế.


BQT sẽ chuyển đổi đồ socket mới về mắc định những đồ socket truyền thống

DK sẽ về Titan hoặc Hoàng Long

DW sẽ về Quỷ Vương

RF sẽ về Huyết Long

MG sẽ về Hủy Diệt và Bóng Ma

ELF sẽ về Thiên Vũ Hoặc Anh Vũ

SM sẽ về Huyết Vương Hoặc Nữ Hoàng

DL sẽ về Bộ Đế Vương
Bù lại những người dùng sét mới đổi sang sét này BQT sẽ cho thêm 1 dòng socket khuôn 5 tùy chọn. ví dụ đồ 4 socket sẽ thành đồ 5 socket...Thời gian đổi Từ 12h ngày 02/10 tới 24h ngày 07/10 nếu ai ko đổi khi gộp sang Mu Trống Đồng sẽ biến thành đồ exl thường ko có socket.

Anh em nhắn tin facebook cho admin để tiến hành đổi đồ.