Chào toàn thể anh em !
  • Như vậy Sự kiện Đua Top Chủng Tộc cuối tháng 7 máy chủ LORENCIA đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này.

TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 Invisible... 2 293 400 Grand Master 27/07 00:24:24
2 BOSSPK02... 2 293 400 Grand Master 27/07 00:25:24


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 NTKTXT... 2 293 400 Blade Master 27/07 00:25:54
2 BoKinhV4n... 2 293 400 Blade Master 27/07 00:39:51

TOP ELF
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 GiahanBK... 2 293 400 Hight Elf 27/07 00:40:31
2 ThuyLieu... 2 293 400 Hight Elf 27/07 00:40:52

TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 magictric... 2 293 400 Duel Master 27/07 00:28:14
2 TocBacViE... 2 293 400 Duel Master 27/07 00:32:38

TOP DarkLord
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 StarMeo... 2 293 400 Lord Emperor 27/07 00:37:05
2 ToiLaToi...
2 293 400 Lord Emperor 27/07 00:38:28

TOP Summoner
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 SumVuiVe... 2 293 400 Dimension Master 27/07 00:34:44
2 NewMenber... 2 293 400 Dimension Master 27/07 00:41:23

TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 KingLion... 2 293 400 First Master 27/07 00:23:58
2 LaMuaThu... 2 293 400 First Master 27/07 00:26:10


Các bạn được giải chiều ngày 28/7 pm vào face cho BQT để nhận giải nhé.


BQT MUVIỆTVN
XIN THÔNG BÁO!