Chào Các Bạn.  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Lorencia trong vòng 20 phút.
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:  • Từ 18h00 tới 18h20 Ngày 22/07/2019
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MUVIETVN
XIN THÔNG BÁO!