Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Lorencia trong vòng 30 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 16h00 tới 17h00 Ngày 01/07/2019Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé
BQT MU VIỆT VN
XIN THÔNG BÁO!