Chào toàn thể anh em !
  • Như vậy Sự kiện Đua Chủng tộc Tháng 6 máy chủ Lorencia đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách này.

TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 SmAllBoSs... 1 826 400 Grand Master 15/06 15:42:08 26/06 00:35:49
2 Invisible... 1 826 400 Grand Master 26/06 00:45:45


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 aNhatDz... 1 826 400 Blade Master 26/06 01:28:25
2 zZTonyZz... 1 826 400 Blade Master 10/02 20:45:31 26/06 01:37:23


TOP ELF
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 TieuThu... 1 826 400 Hight Elf 26/06 00:42:44
2 MrsSua... 1 826 400 Hight Elf 26/06 00:53:26


TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 magictric... 1 826 400 Duel Master 26/06 00:33:29
2 GiaBaoNB...

1 826 230 Duel Master 26/06 00:41:10


TOP DarkLord
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 StarMeo... 1 826 400 Lord Emperor 26/06 01:32:40
2 Been... 1 826 400 Lord Emperor 26/06 06:31:11


TOP Summoner
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 DucMinh... 1 826 400 Dimension Master 26/06 00:36:18
2 2kich...
1 826 400 Dimension Master 26/06 01:02:52


TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 KingLion... 1 826 400 First Master 26/06 01:28:25
2 MuonGiEm... 1 826 400 First Master 26/06 04:16:19


CHÚ Ý : Các bạn được giải pm cho BQT nhận giải vào chiều ngày 27/6